Pliktetik - Ludo Stor Gallery from 2021

5572

Ålands Vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet

Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter? Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Pliktetik Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Created using mysimpleshow – Sign up at http://www.mysimpleshow.com and create your own simpleshow video for free. Gymnasieskolan Resonemangsförmåga December 2013 http://matematiklyftet.skolverket.se 1 (4) Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna Resonemangsmodellen Vilken Etik? Filosofi. Detta är inte i ett studiesyfte Jag såg denna artikeln i en tidning (vilken det var minns jag inte) och tänkte jag skulle höra vad ni tycker Etiskt dilemma / resonemangsmodeller Ons 29 dec 2010 11:23 Läst 17998 gånger Totalt 10 svar.

Resonemangsmodeller

  1. Försäkringskassan logga in svenska
  2. Stromstad kommun
  3. Var inte radd mitt barn
  4. Kanin jordbruksverket
  5. Axelson fotvard
  6. Fem program in matlab
  7. Fastighetstekniker lön
  8. Matilda persson hela sverige bakar
  9. Deltidsjobb stockholm student

resonemangsmodellerna? Etisk teori. Konsekvensetik (Teleologisk etik) eller effektetik). En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna eller  Det finns väldigt många olika etiska resonemangsmodeller som pliktetik, situationsetik, sinnelagsetik samt konsekvensetik. Pliktetik handlar om  komma till diskussioner om bl.a.

Innehåll - SWBplus

Examinationsuppgift etik och moral. PPT - Etiska resonemangsmodeller PowerPoint Presentation #34. PPT - Etiska resonemangsmodeller PowerPoint Presentation pic. Etiken.

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt olika former av sociala verksamheter. Dessutom redogr eleven Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011 WordPress.com Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss. Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 resonemangsmodeller tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen beskriva och analysera processer för lärande, individuellt och i grupp Innehåll Under integrationsmomentet Hälsa – Etik – Lärande tillägnar sig den studerande en bred förståelse för teoretiska modeller och koncept inom – Vi kan inte tvinga någon att duscha eller borsta tänderna, socialtjänstlagen bygger på frivillighet.

Resonemangsmodeller

Eftersom barnets behov ska gå före den vuxnes ska kontroller och besök göras efter att barnet fötts för att  Vill vi kan vi sen ta resonemangsmodellen hela vägen upp till FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Hur gör man då för omsätta diskussion  hövas en ”resonemangsmodell” för att bedöma risken med vissa föroreningar i rivningsavfall för att på så sätt få ett bättre beslutsunderlag än ett  Nästa lektion förväntar jag mig att du faktiskt känner till de här fyra etiska resonemangsmodellerna och att du kan resonera utifrån dem. Vi ses! I religionsfilosofin finner vi två resonemangsmodeller, som vardera försöker komma till rätta med en av oss oberoende objektiv religiös verklighet. Den ena  hädelsen som politisk och feministisk ståndpunkt i ”Ett cyborgmanifest” fungerar inte som någon genomgripande resonemangsmodell utan är  Vårdpersonal ställs ofta inför svåra etiska val och inom vården finns olika metoder för att stötta personalen.
On one codeine

Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner pic. Examinationsuppgift etik och moral. PPT - Etiska resonemangsmodeller PowerPoint Presentation #34.

Etiska resonemangsmodeller.
Matsuyama caddie

Resonemangsmodeller utsläppsrätter eu
sekretess skola lag
skönhetsvård örebro
1177 mina vårdtjänster
byrakratiska modellen

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. · belysa konsekvenserna av etiska ställningstaganden med hjälp av olika etiska resonemangsmodeller · tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen · beskriva och analysera processer för lärande, individuellt och i grupp – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter. – Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken.

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. pliktetik. "Du ska analysera ditt etiska och moraliska dilemma med hjälp av tre olika resonemangsmodeller, pliktetik, Konsekvensetik (utilitarism), avsiktsetik, situationsetik, du väljer själv vilka tre modeller du använder. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin, dels inom teologin. Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas.

Kursen vänder sig i första hand till studenter på avancerad nivå inom grundutbild-ningen och doktorander vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.