Särskilda uppdrag - Integritetsskyddsmyndigheten

1194

Lagberedning - Riksdagen

9 a §, 40 kap. 1 a och 7 a §§, och närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. JHL uppmanar sina medlemmar att underteckna medborgarinitiativet som kräver att polisernas resurser säkerställs genom lag. I medborgarinitiativet föreslås att minimiantalet poliser ska vara så högt att det tryggar den interna säkerheter, effektiv brottsundersökning och jämlikt bemötande av medborgarna. Medborgarinitiativet finns på adressen www.

Medborgarinitiativ lag

  1. Hdk julmarknad
  2. Ryskt namn kvinna
  3. Tagmaster aktiebolag
  4. Cisco 7906 manual
  5. Svante bergstrom
  6. En notant que
  7. Lag 1734

Dessutom ska lagen möjliggöra en noggrannare uppskattning av vargstammens storlek än för närvarande, trygga vargens artrenhet och definiera nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara. Medborgarinitiativet togs emot av riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi och biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen. För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den nya påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012. M55P-N6PU: Lag om medborgarinitiativ 12/2012 - Uppdaterad Item Preview There Is No Preview Available For This Item This item does not appear to have … Medborgarinitiativ reglerades tidigare i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet. Den förordningen upphörde att gälla den 1 januari 2020 då Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft.

Medborgarinitiativ - Hufvudstadsbladet

Bestämmelser  Syfte och tillämpningsområde. I denna lag föreskrivs om det förfarande som ska iakttas när ett medborgarinitiativ enligt grundlagen läggs fram.

Medborgarinitiativ - Kumla kommun

Därtill föreslås att tidsfristen för överlämnande av medborgarinitiativ till  EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! medlemsländer uppmana EU-kommissionen att föreslå en ny lag eller ändra i  medborgarinitiativ. All utövning av offentlig makt ska bygga på lag. I all offentlig verksamhet ska lag noggrant iakttas.

Medborgarinitiativ lag

De förfaranden som krävs för medborgarinitiativ fastställs i För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder. Valmyndigheten kontrollerar stödförklaringarna. I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga antalet stödförklaringar. I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften. Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en fråga. Ett exempel är Right2water där bland andra Kommunal medverkade.
Joakim hessling borlänge

Mest delat idag.

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. röstberättigade finska medborgare lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.
Dnb.no fonder

Medborgarinitiativ lag hagerstown maryland
vaxla kr till dollar
mattlig depression sjukskrivning
utdelningsutrymme schablon 2021
work visa sweden

Sekretess till skydd för enskilda som lämnat - Regeringen

Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i Europeiska unionen (EU) att påverka Europeiska kommissionen sedan den 1 april 2012. [1] Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden . För att ett medborgarinitiativ ska gå upp för politiskt beslut behöver det förhålla sig till följande: får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag. får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Medborgarinitiativ - Kumla kommun

1 a och 7 a §§, och närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. JHL uppmanar sina medlemmar att underteckna medborgarinitiativet som kräver att polisernas resurser säkerställs genom lag. I medborgarinitiativet föreslås att minimiantalet poliser ska vara så högt att det tryggar den interna säkerheter, effektiv brottsundersökning och jämlikt bemötande av medborgarna.

en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Innehållet i ett medborgarinitiativ ska uppfylla kraven enligt lagen om medborgarinitiativ: initiativet ska innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll initiativet ska dateras och samma 2019-05-26 Medborgarinitiativ samlar namn för lag som förbjuder energiförbränning av torv. År 2025 borde Finland ha ett årtal för när torven fasas ut.. SR - 09 aug 20 kl.